Jüri

Prof. Dr. Banu Manav
GSTMF V. Dekanı (İstanbul Ayvansaray Üniversitesi)
Prof. Dr. Marcus Graf
Plato Sanat Daimi Küratörü

Küratör, Sanat Yazarı

Akademisyen (Yeditepe Üniversitesi)

Doç. Dr. Esra Aliçavuşoğlu
Sanat Yazarı

Akademisyen (Marmara Üniversitesi)

Ayşegül Çinici Yazıcı
Plato Sanat Direktörü (İstanbul Ayvansaray Üniversitesi)

Grafik Tasarımcı

Murat Germen
Sanatçı

Akademisyen (Sabancı Üniversitesi)

Ömer Özyürek
Koleksiyoner

Kurucu (adas.ist)

 

Danışma Kurulu

Doç. Dr. Tolga Yazıcı
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı
Prof. Dr. Uğurcan Akyüz
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi GSTMF Grafik Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Atilla Atar
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi GSTMF Grafik Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Zafer Gençaydın
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi GSTMF Grafik Bölümü Öğretim Üyesi

Raportör

Arş. Gör. Zeynep Acırlı
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi GSTMF İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi