Sanat ve Kariyer Eğitimi

5 Ekim Cuma günü, Başarı ödülü ve Sergileme hakkı kazanan tüm eser sahiplerine konusunda uzman eğitmenler ile 1 günlük eğitim verilecektir.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Balat Yerleşkesi’nde verilecek eğitimin sonunda tüm katılımcılara katılım belgesi verilecek olup, eğitim içeriği 4 farklı oturumdan oluşacaktır;

 

1. Oturum

Türkiye’de Sanat ve Tasarım Eğitimi
Prof. Dr. Banu Manav (İstanbul Ayvansaray Üniversitesi GSTMF V. Dekanı)

Tüm dünyada, sanat ve tasarımla ilgili eğitim felsefesini kökten etkileyen Bauhaus, becerileri geliştirecek atölye sistemini getirir, atölyeler bilgiyi üretmek amacıyla laboratuvar gibi kullanılır, sanat ve tasarım okulları bu temel amaçla eğitim verir ve meslek adamı yetiştirir. Bu eğitime katılanlar, ülkemizde sanat ve tasarım alanındaki eğitim programlarının planlamasına Bauhaus’un yansımaları, günümüzdeki değerler üzerinden sanat ve tasarım eğitiminin sorgulanması konularında bilgi sahibi olacaktır.

2. Oturum

Küratör ve Sanatçı İlişkileri
Prof. Dr. Marcus Graf (Plato Sanat Daimi Küratörü)

Günümüz sanat dünyasında, sanatın üretimi, sunumuna sıkı sıkıya bağlıdır. Çoğu zaman sanatçılar çağdaş sanat alanında çeşitli uzmanlarla işbirliği yapmaktadır. Bu eğitimde, sergi organizasyonu ve yönetimi bağlamında sanatçı ve küratör arasındaki profesyonel iş ilişkisindeki olanakları ve zorlukları araştırılacaktır. Katılımcılar, iyi dengelenmiş sanatçı-küratör işbirliğinin nasıl olması gerektiğini anlamak için küratörlük pratiği alanında içgörü kazanacaklardır.

3. Oturum

Sanatçı Portfolyosu; Profesyonel ve Etkin Bir Şekilde Portfolyo Oluşturma
Bengü Gün (Mixer Galeri Direktörü)

Profesyonel bir portfolyo, bir sanatçının çalışmasının anlaşılabilir olmasının anahtarıdır. Bir sanatçı portfolyosu, ikamet programları, teklif çağrıları veya küratörler, koleksiyoncular ve galeriler tarafından kabul edilmek için resmi ve kavramsal konulara aracılık etmede yardımcı olur. Bu eğitim, katılımcılara profesyonel ve etkili bir portfolyonun nasıl tasarlanacağı ve kurulacağını öğretecektir.

4. Oturum

Sanat ve Kariyer İlişkisi
Prof. Dr. Ferhat Özgür (Düzce Üniversitesi STMF Resim Bölümü Öğretim Üyesi)

Günümüzdeki görsel kültürün yoğun baskısı altında çağdaş sanatın yaratım süreci son derece zordur. Her zaman bir sanatçının asıl odak noktası eser yaratmak olmalıdır. Profesyonel bir sanatçı olarak yaşamını sürdürmek; görünürlük, popülerlik, tanınma ve satış gibi birçok konuyla ilgili başarılı bir kariyer planı oluşturmaya da bağlıdır. Bu eğitimde katılımcılarla, güçlü bir eser yaratmanın yöntemleri ve bir sanatçı olmanın zorluklarının nasıl aşılabileceği tartışılacaktır.